From the CD Tuning The Soul: Worlds of Jewish Sacred Music
by Richard Kaplan and Michael Ziegler

Tuning

Music
Ki Eshmerah Shabbat | Hallelu Avdei Adonai | Eli Yah Eli | Anna Bekorenu | Hallelu Adonai | Lecha Dodi

Lyrics
Ki Eshmerah Shabbat | Hallelu Avdei Adonai | Eli Yah Eli | Anna Bekorenu 1 | 2 | 3 | 4

Available at
http://www.cdbaby.com/cd/kaplanziegler

shirBG